Obecna sytuacja na rynku nie jest łatwa dla większości przedsiębiorców. Niektórzy zmuszeni są do podjęcia decyzji związanych z zawieszeniem działalności, a w ostateczności nawet do jej likwidacji. Jako przedsiębiorcy często jesteśmy związani różnymi umowami długoterminowymi. Co zatem zrobić, jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji i jednocześnie jesteś leasingobiorcą?

 

Masz kilka wariantów rozwiązania tego problemu. W pierwszej kolejności skontaktuj się ze swoim leasingodawcą, aby dowiedzieć się jakie masz możliwości najkorzystniejszego dla siebie przerwania, zakończenia lub kontynuowania umowy.

 

 

 

 

Poniżej możliwe opcje rozwiązania umowy, jeżeli chcemy pozbyć się przedmiotu leasingu:

 

  1. Rozliczenie leasingu - leasingodawca zażąda od ciebie pozostałych do końca rat leasingu, pomniejszając tę należność o wartość zwróconego przedmiotu.
  2. Dokonanie cesji umowy na innego leasingobiorcę - jeśli umowa na to pozwala, możemy przepisać umowę na kogoś innego.

 

Jeżeli chcesz nadal użytkować samochód, możesz skorzystać z poniższych rozwiązań:

 

  1. Wcześniejszy wykup - tutaj musimy pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów podatkowych i dotyczących minimalnego czasu trwania umowy leasingu operacyjnego. Jeżeli trwa on krócej niż 40% okresu normatywnej amortyzacji środka trwałego, to wcześniejszy wykup może nastąpić wyłącznie za wartość nie mniejszą niż rynkowa. Oznacza to, że minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi 2 lata. Wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu może się okazać bardzo kosztowny lub po prostu nieopłacalny.
  2. Zamiana leasingu firmowego na leasing konsumencki - Ten scenariusz nie zawsze jest możliwy do wykonania. Zmiana na leasing konsumencki odbywa się na podstawie aneksu. Nie powoduje negatywnych skutków podatkowych oraz konieczności korygowania poprzednio zaksięgowanych faktur, które były wystawione na firmę. Jednak tylko bardzo nieliczni leasingodawcy stosują takie rozwiązanie.
  3. Zawieszenie działalności - możliwe jest na okres od 30 dni do 2 lat. Jeżeli umowa leasingu została zawarta przed zawieszeniem działalności, to możliwe jest jej kontynuowanie również w okresie zawieszenia. W takiej sytuacji nie musimy dokonywać żadnych zmian umowy leasingowej. Jeżeli rynek uległby polepszeniu, możesz podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności. Wtedy jest możliwość odliczenia podatku VAT z wszystkich wystawionych faktur za ratę leasingową z okresu zawieszenia.

 

Pamiętaj! Kontynuowanie umowy bez poinformowania leasingodawcy o likwidacji działalności jest poważnym naruszeniem warunków i może skutkować wypowiedzeniem i odebraniem przedmiotu leasingu.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji i pomocy - zapraszamy do kontaktu https://kmoto.pl/kontakt