Czy ubezpieczenie Autocasco jest potrzebne?

 

Jedną z najczęściej wybieranych polis dodatkowych jest Autocasco. Niestety klienci często nie wiedzą, jak ją wybrać i czy w ogóle jej potrzebują.

Warunki ochrony Autocasco są inne w każdym towarzystwie, dlatego wymaga ono dokładnego zapoznania się z warunkami ochrony. Każde towarzystwo może oferować inny zakres polisy w innej cenie. Istnieje kilka istotnych zapisów w umowach ubezpieczenia Autocasco, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

· suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, którą może otrzymać poszkodowany; dzieli się na: stałą sumę ubezpieczenia (niezmienna wartość pojazdu,

ustalona na dzień podpisania umowy AC) i zmienną sumę ubezpieczenia (wartość pojazdu na dzień wystąpienia szkody).

· amortyzacja części (zużywanie się części) - w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel ma prawo potrącić określony w umowie procent od wartości części nowych, na zasadzie ich zużywania się;

· metoda naprawy auta - kosztorysowa lub serwisowa,

· udział własny – określona kwotowo lub procentowo wartość szkody, którą właściciel pojazdu zobowiązany jest pokryć z własnej kieszeni;

· franszyza integralna - określona kwotowo lub procentowo wartość szkody, poniżej której towarzystwo nie wypłaci odszkodowania;

Nawet niewielki udział własny lub amortyzacja części mogą obniżyć cenę polisy, jednocześnie nie zmieniając zakresu świadczeń. Zniesienie tych zapisów może natomiast podnieść cenę ubezpieczenia samochodu. Bez względu na to, na które rozwiązanie się zdecydujesz, pamiętaj, żeby w przypadku polisy Autocasco zawsze kierować się jej zakresem, a nie ceną.

 

Assistance - jak wybrać?

 

Assistance to dobrowolna polisa, która zapewnia ubezpieczonemu pomoc serwisową, informacyjną lub medyczną. Jest szczególnie przydatna w sytuacji:

· po awarii,

· po kolizji lub wypadku.

· unieruchomienia pojazdu na drodze,

Przed jej zakupem warto szczegółowo sprawdzić warunki umowy, ponieważ każde towarzystwo może oferować inny zakres ubezpieczenia. Ubezpieczyciele często dodają podstawową wersję Assistance do obowiązkowej ochrony OC za darmo lub za niewielką opłatą. Jeśli jednak potrzebujesz szerokiego zakresu usług pomocowych, warto rozważyć zakup bardziej rozbudowanego pakietu.

Ważne: Np. na wyjazd za granicę konieczne będzie rozszerzenie ochrony poza terytorium Polski.

Bez względu na rodzaj Assistance, którego potrzebujesz, rozważ jego zakup w pakiecie z innym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Regułą jest bowiem, że ubezpieczenia samochodu sprzedawane jako pakiet, zawsze są tańsze niż każda polisa osobno.

 

NNW - ochrona zarówno kierowcy jak i pasażerów.

 

Często proponowanym dodatkiem do OC jest również NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono ochroną życia i zdrowia kierowcy samochodu i jego pasażerów. Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości uzależnionej od skali uszczerbku na zdrowiu, który wyrażany jest procentowo. Pełna suma ubezpieczenia wypłacana jest tylko w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub w związku z wystąpieniem u niej trwałych zaburzeń psychoruchowych.

Ważne: Szczególną uwagę warto zwrócić na sumę ubezpieczenia. Im będzie ona wyższa, tym większą kwotę otrzyma poszkodowany.

Podobnie jak w przypadku Assistance, NNW często oferowane jest w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdu i z reguły w takiej formie ma najkorzystniejszą cenę.

 

Szukasz polisy dla siebie lub potrzebujesz porady z zakresu ubezpieczeń zapraszamy do kontaktu https://kmoto.pl/kontakt