Tak, można używać samochód prywatny do celów służbowych i koszty związane z tym użytkowaniem uwzględniać w kosztach prowadzonej działalności.

W tym artykule skupimy się na użytkowaniu auta prywatnego oraz użyczonego.

 

1. Samochód prywatny

Otwierając nową działalność gospodarczą np.: jednoosobową, przedsiębiorca w początkowych miesiącach użytkuje często swój samochód prywatny.

Jakie odpisy i wydatki może odliczyć od dochodu w takim przypadku?

 

 

Brak amortyzacji w kosztach firmy - auto musi być środkiem trwałym aby skorzystać z amortyzacji.

 

Pozostałe koszty przedsiębiorca odliczy tylko w małej ich części.

 

Jak widać z powyższej analizy, można używać samochód prywatny w działalności gospodarczej, jednakże wiąże się to z ograniczeniami z rozliczaniem wydatków w kosztach firmy. Rozwiązaniem jest wprowadzenie samochodu prywatnego do ewidencji środków trwałych firmy. Wtedy przedsiębiorca może go amortyzować oraz odliczać koszty użytkowania.

 

2. Użyczenie

Drugim częstym sposobem na początku prowadzenia swojej działalności jest użytkowanie samochodu w firmie poprzez użyczenie auta.

Warto pamiętać, że należy posiadać umowę użyczenia samochodu. Użyczenie od członków rodziny powoduje, że przedsiębiorca jest zwolniony z podatku dochodowego w innym przypadku należy taki podatek odprowadzić, ponieważ użyczenie rodzi przychód z nieodpłatnego świadczenia.

 

Jeżeli masz więcej pytań odnośnie użytkowania samochodu prywatnego w firmie zapraszamy do kontaktu:.https://kmoto.pl/kontakt

 

W tym miejscu znajdziesz atrakcyjne oferty dla Przedsiębiorców https://kmoto.pl/wynajem-dlugoterminowy